Съюзът на учените отличи книга издателство „Парадигма“ за 2019 г.

Публикувана на: 06.11.2019
 В конкурса на Съюза на учените в България за 2019 г. изследването „Българският архитектурен комплекс на Златния рог“ от Благовеста Иванова е наградено с Диплом за високи научни постижения в областта на хуманитарните науки. Монографията е първото  комплексно изследване на сградите, построени на земята на Стефан Богориди, което съчетава историческия контекст с историята на архитектурата от ХІХ в.,  историческите конструкции и художествените анализи.  
За повече информация виж тук.