Диаболизмът като интелектуално предизвикателство

Публикувана на: 04.06.2019
 Диаболизмът живее днес като интелектуално предизвикателство. Предизвикваме Ви на 15 юни от 16,00 ч. в Културния център на Радио Пловдив (Студио 1) на литературно  осмисляне на миналото.
В представянето ще вземат участие част от съставителите на сборника „Гласовете на българския диаболизъм“: Владимир Полеганов, Десислава Узунова, Камелия Спасова, Кристина Йорданова.
Както пише доц. Бойко Пенчев „Гласовете на българския диаболизъм“  е: „... първият опит за целенасочено и систематично изследване на явлението „български диаболизъм“... става дума за краткотрайно, но много динамично и продуктивно течение в литературата на 20-те години на XX в., фиксирано най-вече в ранните работи на Владимир Полянов, Светослав Минков и Георги Райчев. Вниманието на авторите обаче не се ограничава до автентичните представители на диаболизма, а разглежда диаболизма като специфичен тип културно реагиране, поставящо въпроси относно границите на реалността в художествения текст и съответно имащо своите проекции дори в съвременната литература“.