Издателство "Парадигма" се готви да посрещне настъпващата академична година

Публикувана на: 13.09.2017
 
Издателство "Парадигма" се готви да посрещне настъпващата академична година с редица нови заглавия и представяния на новоизлезли книги. На 20 септември в Софийския университет е представянето на книгата на Венета Савова "Песни от Климент. Химничната прослава на св. Алексий, Човек Божи сред православните славяни". А за месец октомври са предвидени премиерите на монографиите "Религии в езическа България" от Цветелин Степанов и „Циганите в годините на социализма“ от Пламена Стоянова. Предстои нов брой на списание "Балкани". 
През летните месеци излезе „Строеж на естествения език” на Мария Стамболиева с структурно-лингвистична проблематика и „За химерата, наречена „колективна сигурност“ от Благовест Георгиев, която хвърля светлина върху новия световен ред. В началото на лятото нашите читатели можаха да се срещнат с монографията на Силвия Борисова на „Граници на естетическото съзнание.
Предстоящите издания, които се готвят за печат в края на месец септември и началото на октомври, са оригиналните монографии на Вихра Барова „Субкултурната идентичност: поглед отвътре навън” и на Валентин Михайлов „Полша: Пространствена култура и култура на пространството“ и романът „Пътят към Тива” на Яница Радева. Монографията „Субкултурната идентичност: поглед отвътре навън” е оригинално изследване на младежката субкултура в България от 80-те и 90-те години до наши дни с открояване на промените и спецификите.  „Полша: Пространствена култура и култура на пространството“ ще бъде богато илюстровано изследване за Полша и нейните ключови пространства. Романът „Пътят към Тива” се занимава с нов прочит на мита за Едип чрез множество антични реалии и перипетии.