Предстои да излезе от печат книгата на Цветелин Степанов "Религии в езическа България (Историографски подходи 1980 – 2015 г.)"

Публикувана на: 24.08.2017
 Предстои да излезе от печат книгата на  Цветелин Степанов "Религии в езическа България (Историографски подходи 1980 – 2015 г.)". В нея читателят ще намери информация и хипотези около Мадарския скален комплекс и релефа там, за мартеницата, опасването на пояси и тяхното сваляне при влизане в християнския храм, както и за ритуали, свързани с огнището и свещения огън. Всички тези елементи изграждат религиозния свят на средновековния българин. Пред чатетеля стои възможността  да разкрие каква е била религията на  (пра)българите, какво ни казва фолклорът, как може да погледнем на Крали Марко, а също и да тръгне по следите, които ще разкрият нещо повече за  върховното женско божество сред (пра)българите през „езическото“ Средновековие.