В Парадигма през месец май 2017 г.

Публикувана на: 02.06.2017
 
На 30 май от 17 ч. в зала 19 на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей беше представено изследването на Мила Маева "Българските емигранти в Англия – минало и съвременност." 
През месец май излезе от печат монографията "Песни от Климент. Химничната прослава на св. Алексий, Човек Божи сред православните славяни" от Венета Савова. С това издание се отбелязва 1100-годишнината от успението на св. Климент Охридски. Книгата е с твърди корици и цветни илюстрации.  Гръцките текстове в нея са под редакцията на Иван Петров.
През този месец излезе от печат и един дълго готвен сборник на Петър Ангелов - "Средновековна България и нейните съседи". Сборникът включва статии, обединяващи интереси и търсения на автора от различни периоди на научната му дейност, чрез които се изгражда образ на другия - на съседа, на онзи, с когото средновековният българин общува при различни обстоятелства. Книгата хвърля светлина върху средновековната дипломация. Статиите са публикувани единствено в специализирани издания и с тази книга за първи път стават достояние за по-широка публика.