Представяне на книгата на Нонка Богомилова Religion in a Secular Context: Balkan Projections ЮЗУ „Неофит Рилски“

Публикувана на: 20.04.2017

Представяне на книгата на Нонка Богомилова Religion in a Secular Context: Balkan Projections  ще се състои на 27 април 2017 г. от 17.30 ч. в зала 412 на ЮЗУ „Неофит Рилски“. То е в рамките на програмата на XXVI Международна кръгла маса „Разрушени светове… Нови светове“, организирана от Международния университетски семинар за балканистични проучвания към ЮЗУ „Неофит Рилски“. Преди тази българска премиера, книгата е анонсирана на два международни форума в чужбина, посветени на изследванията на религията – в Лувен-ла-Ньов, Белгия и в Белград, Р Сърбия.

 Отзиви за книгата Religion in a Secular Context: Balkan Projections

„...тази книга е най-високото постижение в дългата и забележителна научна кариера на проф. Богомилова. Специално открояващо е разискването на въпроса за „двете Европи“, а  разглеждането на проблематиката като цяло на фона на Византийското християнство показва мъдрост и проницателност. Книга, необходима за всяко бъдещо изследване в това научно поле”. 
Проф. Денис Янц, един от рецензентите на книгата, авторитетен американски изследовател на религията, главен научен редактор и съставител на световната поредица „История на християнството”.