Мина Христова спечели първо място в конкурс за млад учен 2021 г.

Публикувана на: 21.01.2022


Гл. ас. д-р Мина Христова от ИЕФЕМ – БАН спечели първо място в област хуманитарно-социални науки в конкурс за научен труд на млад учен по случай 100 години от рождението на проф. Лютфи Заде, чуждестранен член на БАН, и на акад. Азаря Поликаров. Отличието е връчено във връзка с излизането на нейната първа самостоятелна книга: „Българи сме, но не съвсем“. Междинни пространства и хибридни идентичности на Балканите през XXI в.“ София: Парадигма, 2020 г.


Изследването на Мина Христова представя две гледни точки – към миналото и съвремието на тройната граница между Сърбия, (РС) Македония и България. Във фокуса на книгата са хората от няколко поколения от този регион с техните житейски истории и съвременни избори. Важен и основополагащ е въпросът, пронизващ всички пътища, по които изследването минава, и петте града, в които се спира, а той е: Кой съм аз, ако имам братовчедка македонка, друга – сръбкиня и чичо българин?

Пълната информация за конкурса тук: www.bas.bg/