Книга на издателство Парадигма удостоена с Националната награда „Христо Г. Данов“ 2021 г.

Публикувана на: 23.06.2021
Книгата „Балканите: белязани пътища (1991 – 2016)“, изд. Парадигма, 2020 г. с автор Нонка Богомилова получи Националната награда „Христо Г. Данов“ за принос в националната книжовна култура в категория „Автор в областта на хуманитаристиката“.За повече информация:
mc.government.bg/newsn.phpТематични акценти в книгата

1. Човешкото в близък план и в сегашно време.

Книгата разисква и осмисля значими проблеми на статуса и функцията на знанието и на словото в хуманитаристиката  в  екстремните условия на социален конфликт/война.
2. Тук не става въпрос за овехтели музейни експонати или за опасни исторически реликти, а за възможни и действителни феномени и процеси.
Темата за социалното/човешкото „практикуване“ на знанието и на словото в хуманитаристиката  – история, философия, антропология, религиознание – в книгата има своя конкретен и близък нам топос и хронос: балканските изпитания, разломи и градежи на границите между двата века – последното десетилетие на 20-ти и  първото на  21-ви век.
Доколкото най-видимо, експресивно и потресаващо тези процеси и съпоставяния можеше да се наблюдават и съпреживяват в процеса на разпадането на бивша Югославия, гражданската война там е социално-психологическият фон,  който откроява и оформя специфичния профил на подбраните пластове, фигури и перспективи в книгата, на нейните „сюжети“ и „герои“. Дори когато се представят и разискват други („мирновременни“) теми, ситуации и тези.
3. Нетрадиционен, оригинален статут на изследователя, на автора – синтез на размишление и съпреживяване.
Той е  далеч от безопасната мисловна и емоционална дистанция:   съпричастен е, а в отделни случаи и съпреживяващ сложните и понякога опасни житейски ситуации, предизвикани от войната. Макар че този статут е по-често въпрос на морален избор и на ситуативна  поведенческа импровизация, неговата адекватност и автентичност в тази ситуация е обект на специален размисъл в книгата. Човешкото, човечността са откроени като ценност и за знанието, и за действието на учения.
В  книгата е „дадена думата“ не само и не толкова на изследователския метод и дискурс, на теоретичните понятия и умозаключения, имащи ограничен и специфичен кръг адресати, но и на живите, на реалните „балканци“. Техните разкази са органично интегрирани в Разказа за тях, представен в книгата.
Нонка Богомилова
(род. 1952 г.) е завършила философия и българска филология в Софийския университет. Специалист е в сферата на антропологията и изследванията на религията; професор в БАН, д-р на философските науки. Сред множеството ѝ публикации у нас и в чужбина (Англия, Белгия, Германия, Италия, Полша, Словакия, САЩ, Сърбия, Швейцария и др.) в последното десетилетие се появиха 7 нейни монографии,  някои от които отличени или номинирани за престижни награди: „Религията и човешката същност. Класически идеи“ (2010), „Религиозното разнообразие в културата на съвременна Европа (дебати, феноменология, социално-антропологичен профил)“ (2010), „Religion in a Secular Context: Balkan Projections“ (2015), „Национализирането“ на религията: съвременни дебати и практики” (2015), „Не/Човешкото: литературно-философски ракурси“ (2018), „Религията днес: между Theos и Anthropos“ (2018). Публикувала е свои преводи от английски и френски. Сред по-важните й професионални ангажименти са: главен редактор на списание „Философски алтернативи“ (2004 – 2012); гост-преподавател в ЮЗУ „Неофит Рилски“; експерт-оценител към Европейската комисия от 2012 г. и понастоящем. Член е на Съюза на учените и на Българското философско общество. Хоби – пътешествия, поезия. Публикувани стихосбирки: „Омагьосан кръг“ (1997), „Празници“ (2000), „Още малко“ (2012).