Покана за представянето на книгите „Многоликото битие и новото световъзприятие на съвременния човек“ и „Духът на съвременника, изразен в публичния език“ от Добрин Тодоров

Публикувана на: 09.12.2019
Издателство „Парадигма“ Ви кани на представяне на книгите „Многоликото битие и новото световъзприятие на съвременния човек“ и „Духът на съвременника, изразен в публичния език“ от Добрин Тодоров.
Заповядайте на 10 декември 2019 г. от 10 ч. в Книжен център „Гринуич“.
Книгите ще бъдат представени от проф. Нонка Богомилова, проф. Нина Димитрова и проф. Цочо Бояджиев.
В книгата „Многоликото битие и новото световъзприятие на съвременния човек“ се накратко се излагат някои резултати от диренията на философското човекознание, с оглед осмисляне на значимите промени в светогледа и начина на живот на днешния човек. Разгледани са „вечните“ проблеми на хората и тяхното съвременно проявление. Книгата е написана в есеистичен стил, като в нея са представени редица теоретични схващания – на автора и на редица други мислители; посочени и коментирани са множество възгледи от областта на философското човекознание, които не са загубили значимостта си. Ориентирана е преди всичко към широката публика, но може да представлява интерес и за професионалисти, които се интересуват от нейната тема.
Книгата „Духът на съвременника, изразен в публичния език“ представлява опит за описание и обяснение на значими явления в живота на днешния човек. Тя е написана в публицистичен стил, като включените в нея текстове най-често са писани във връзка с наблюдения на автора върху характерни явления в съвременния публичен език. Книгата е ориентирана към широката публика, която проявява интерес към нейната тема.


 Добрин Тодоров (р. 1961) е доктор на философските науки (2009), професор по история на философияta (2010). Научните му интереси са в областите на историята на модерната българска философска култура, философската антропология и философията на образованието. Автор е на монографиите „Съветската философска култура – типологичен анализ“ (1999), „Пролегомени към историята на българската философска култура от тоталитарната епоха“ (2002), „Философската публичност в тоталитарна и посттоталитарна България“ (2009), „Специализираният философски печат в България“ (2009), „Кризата на университетското дело в България и един възможен изход от нея“ (2017) и др., както и на учебното помагало „Човекът в европейската философия“ (2004). Издал е публицистичните книги „Между другото“ (2005), „Попътно“ (2009), „Напомняне“ (2011) и „Езикови“ тревоги“ (2015). Член-основател на Сдружение на университетските преподаватели по философия в България (2002), Институт за българска философска култура (2011) и Българско философско общество (2012).