Физика

автор: Елена Назърова
заглавие: Лаборатория „Ниски температури“
година: 2023
ISBN: 978-954-326-523-7
цена: 17 лв.


Книгата е емоционален разказ за възникването и развитието на нискотемпературната физика в България. За ранните години на лаборатория "Ниски температури"  споделелят спомените си някои от нейните основатели. Авторът доц. дфн Елена Назърова идва в лабораторията на следдипломна специализация по свръхпроводимост,  преминава през всичките стъпала на научното израстване и достига до позицията на неин ръководител. Тя разказва за изследванията, свързани с класическата свръхпроводимост и магнетизма, за високотемпературните и желязо базираните свръхпроводници. Описва международните проекти и награди, получени от уникалните изследователи, работили всеотдайно за развитието на нискотемпературната физика в България и по света. Споделя забавни истории, но и дълбоката си болка от невъзможността да съхрани лабораторията и нейния най-ценен капитал - хората. Разказва за трудностите при привличането и подготовката на млади учени в годините на прехода, за бъдещето на свръхпроводимите технологии, които ще бъдат част от арсенала при постигане целите на енергийния преход и квантовата ера в индустрията.
автор: Цветан Георгиев
заглавие: Астрономия
година: 2017
ISBN: 978-954-535-959-0
цена: 24 лв.


 Книгата представя главните факти, зависимости и интерпретации, залегнали в основата на астрономията - видими и истински движения на космическите обекти, небесни координати, строеж и еволюция на Земята, Луната, планети­те и Слънцето, строеж и еволюция на звездите, звездните системи, Млечния път и галактиките. Разглеждат се физическите условия и процеси при косми­ческите обекти и методите за тяхното изучаване.
автор: Галин Гюлчев, Стойчо Язаджиев
заглавие: Гравитационни лещи
година: 2018
ISBN: 978-954-07-3984-7
цена: 24 лв.


 Монографията по теория на гравитационните лещи е първата по рода си професионална книга на български език, посветена на тази бързо развиваща се област от съвременната астрофизика. В изданието се представят част от научните изследвания на авторите в две от главните направления за изучаване  на ефектите по закривяване на светлината в изкривено пространство-време, основаващи се на разпространението на светлината в асимптотически плоската част на пространство-времето и в области, където пространство-времето притежава значителна кривина.
автор: Илияна Арестова
заглавие: Основи на електрониката в лабораторията
година: 2016
ISBN: 978-954-326-286-1
цена: 15 лв.


 Тази книга представлява ръководство за лабораторна работа по електроника. Ръководството обхваща 14 теми за индивидуална лабораторна работа. Текстът по всяка тема съдържа кратки теоретични сведения, задачи за предварителна подготовка и задачи за лабораторна работа. Изпълнението на задачите за лабораторна работа е описано подробно с цел студентите да могат да се справят самостоятелно. 
 
автор: Валери Кочев
заглавие: Eлектрохимични методи за анализ в биологията и медицината
година: 2010
ISBN: 978-954-326-124-6
цена: 18 лв.


Съдържанието на "Електрохимични методи за анализ в биологията и медицината" е изградено върху лекционния материал на един спецкурс, четен през последните няколко години на студентите физици от специалност "Медицинска физика". Целта му е да даде първоначална представа за основните електрохимични понятия и методи на изследване особено онези, които са с биофизична насоченост.

автор: Наско Електронов
заглавие: Въздействие на магнитното поле върху проводник
година: 2010
ISBN: 989-954-326-122-2
цена: 6 лв.


Настоящото изследване е плод на няколкогодишен труд на автора. То е посветено на взаимодействието на магнитите по между си както и тяхното взаимодействие с проводници. В него са разгледани по възможно - най-достъпния начин проявите на магнетизъм във веществото, структурата на магнитите, магнитното поле, проводниците и възникващите токове в тях.
автор: Борислав Славов
заглавие: Увод в теоретичната ядрената физика
година: 2003
ISBN:
цена: 7 лв.


Настоящото второ издание на "Увод в теоретичната ядрена физика"   се дължи на неотслабващия интерес към книгата и на изчерпването на първото издание.  Радостен е фактът, че книката се оказва търсена не само от студенти и докторанти, но и научни работници в областта на ядрената физика. При написването на текста авторът е използвал дългогодишен опит от четенето на курса лекции по теория на ядрото Физическия факултет на Софийския университет "Св. Кл. Охридски".

<< предишна
|
следваща >>