Димитър Ризов – От Битоля до Берлин (1862 – 1918)

автор: Снежана Радоева
заглавие: Димитър Ризов – От Битоля до Берлин (1862 – 1918)
Подзаглавие:
година: 2014
ISBN: 978-954-326-233-5
Издател: Парадигма
цена: 18 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Трудът е написан на основата на богатия архивно-документален материал, съхраняван във фондовете на няколко основни архивохранилища в столицата – Централния държавен архив (ЦДА), Българския исторически архив при Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ (НБКМ–БИА) и Научния архив на Българската академия на науките (НА–БАН). Ценни и неизползвани до този момент документи и материали бяха издирени също от историческата сбирка, лични фондове, фонда на Министерството на вътрешните работи и др. от Архива на Република Сърбия (АС) и Архива на сръбската Академия на науките и изкуствата (АСАНУ).