Четири исторически портрета

автор: Желязко Стоянов
заглавие: Четири исторически портрета
Подзаглавие: КОНФУЦИЙ, БУДА, ХРИСТОС, МОХАМЕД
година: 2014
ISBN: 978-954-326-223-6
Издател: Парадигма
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента

Авторът заявява, че предпочита историческото портретуване пред хронологично-фактографския подход, най-утвърдената форма за описване на миналото.  Тази книга се явява като своеобразно продължение на  историческото портетуване, което Ж. Стоянова предпочита с последните си издадени книги. Както "Пет исторически портрета: Наполеон, Бисмарк, Хитлер, Чърчил, Сталин", така и "Атентати и атентатори".