Историята, която усмихва

автор: съставител – доц. Виолета Стойчева
заглавие: Историята, която усмихва
Подзаглавие:
година: 2014
ISBN: 978–954–326–212-0
Издател: Парадигма
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Сборникът „Историята, която усмихва“ е посветен на богатата и многопосочна дейност на проф. д-р Румяна Кушева. Съдържателно книгата следва динамичната релефност на нейния активен творчески път със стремежа му за вярност към диалога в историята. В сборника участват учени от чуждестранни и български университети и организации, чиито статии са подредени в тематичните раздели „Диалогът в историята“, „Частици история“, „Посоки в образованието“. Последната част на това издание открехва вратата към една колкото професионална, толкова и човешка среща за разговорите, съвместните проекти и творческата подкрепа на проф. Кушева, споменът, за които поражда усмивката и радостта, съпътстващи обогатяващото общуване с нея.

The book "The History That Makes Us Smile" is dedicated to the rich and multi-dimensional work of Prof. Dr. R. Kusheva. Its content follows the dynamic relief of her active and creative course of life with its quest for loyalty to the dialogue in the history. The collection involves  scientists from Bulgarian and foreign universities and organizations whose articles are arranged in the thematic sections "Dialogue in History", "History Particles", "Directions in Education". The last part of this edition slightly opens the door to a meeting with her as a professional and friend, to the conversations, joint projects and creative support of Prof. Kusheva, the memory of which brings a smile and joy accompanying the enriching communication with her.