Критика на политическия рационалицъм

автор: Людмил Дочев Георгиев
заглавие: Критика на политическия рационалицъм
Подзаглавие:
година: 2013
ISBN: 978-954-07-3426-2
Издател: УИ „Св. Климент Охридски"
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Тази книга на Людмил Георгиев, публично утвърден български учен-психолог, е втората от една трилогия, посветена на изясняването на потенциала и същността на критическата психология. Този път критиката е насочена към политическия рационализъм и по-специато към възможностите на религиите и идеологиите да регулират етническите и етноиационалните общности... Книгата е много богата на научна и историческа информация, от нея може да се научи наистина много. Авторът се представя като високо просветен учен със собствена концепция, която коректно и последователно доказва в хода на изложението... Това е една от книгите, в които има нещо възрожденско, нещо разкрепостяващо и възбуждащо интереса и мисълта.
проф. дфн Минчо Семов