Непознатата Гора

автор: Веселка Тончева
заглавие: Непознатата Гора
Подзаглавие:
година: 2012
ISBN: 978-954-476-060-1
Издател: Род
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента В теоретичната първа част е направен обзор на историята на областта: От първите споменавания на името й в документални източници от Средновековието, през подялбата на територията й през 1925 г. между Кралство на сърби, хървати и словенци и Албания, до наши дни, когато по-голямата част от горанските села са включени в най-новата европейска държава - Република Косово (2008 г.). Представена е и гледната точка на самите горани за собствения им произход и история, за миграциите на общността, за стария и новия поминък -овчарството, гурбетите, печалбарството, в т. ч. сладкарството, и др. В края на първата част е представена традиционната култура на гораните в Албания. Етноложки са описани календарната и семейната обредност, традиционните музика и танц на гораните от няколко селища
Втората част на книгата е оформена като приложения, съдържащи теренни материали, събирани в с. Шищавец, интервюта по различни теми, кратки словесни форми, както и песни (частично нотирани), които за първи път се обнародват в България, а и на Балканите.