Находища на метални полезни изкопаеми

автор: Виктория Вангелова
заглавие: Находища на метални полезни изкопаеми
Подзаглавие:
година: 2013
ISBN: 978-954-07-3478-1
Издател: УИ „Св. Климент Охридски"
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Курсът по находища на полезни изкопаеми е задължителен в специалност Геология в СУ „Св. Климент Охридски" и настоящият обзор е съобразен с програмите, заложени в учебния план. Разгледани са промишлените типове находища на черни (Fe, Mn, Cr, Ti, V - с основно приложение в черната металургия), цветни (Al, Mg, Ni, Co, Cu, Sn, W, Mo, Pb, Zn, Bi, Sn, Hg - c основно приложение в цветната металургия) и благородни метали (Au, Ag, платиноиди), радиоактивни (U, Th) и редки (Li, Rb, Cs, Be, Nb, Та, Zr, Hf, редки земи, Y, Sc, Te, Se, Ge, Ga, In, Tl, Cd, Re) елементи.