Диалог на педагогическите компетенции

автор: сборник
заглавие: Диалог на педагогическите компетенции
Подзаглавие: 130 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА ПЕДАГОГИЧЕСКОТО УЧИЛИЩЕ ВЪВ ВРАЦА
година: 2012
ISBN: 978-954-524-839-9
Издател: УИ "Св. св. Кирил и Методий"
цена: 30 лв.




Транспортните разходи са за сметка на клиента Текстовете в сборника са свързани с множество видими и дълбинни връзки, които са израз на желанието за педагогическо взаимодействие с цел духовното изграждане на младия човек, в аспектите на неговата образованост, морал и гражданска позиция. В същото време всяка реплика в диалога пази специфичния тембър на своя автор и неговите оригинални виждания, които, според очевидното убеждение на съставителите, са в основата на развитието на педагогическата мисъл.