Българската православна църква под комунистическа власт (1944-1989)

автор: Проф. д-р Иван Денев
заглавие: Българската православна църква под комунистическа власт (1944-1989)
Подзаглавие:
година: 2012
ISBN: 978-954-92940-1-9
Издател: Фондация за регионално развитие
цена: 17.5 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента При разработката на нашия проект дадохме преднина на документалния материал. По-малко място е отредено за нашите обобщения, преценки и изводи. Целта ни бе да дадем възможност на читателя сам да прецени, въз основа на предложения материал, какви са били взаимоотношенията между Църквата и Държавата в България по времето на социализма (комунизма) 1944-1989 г., когато Църквата бе почти изцяло подчинена на комунистическата власт, ръководена и направлявана от ЦК на БКП чрез Дирекцията на изповеданията.
Проф. д-р Иван Денев