Застраховане нa интелектуална собственост

автор: Фани Колева
заглавие: Застраховане нa интелектуална собственост
Подзаглавие:
година: 2013
ISBN: 978-954-326-192-5
Издател: Парадигма
цена: 14 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента „Същината на труда е разработена задълбочено и прецизно с научни и приложни приноси на автора... Уверен съм, че той ще бъде от полза за изобретатели, бизнесмени, застрахователи, студенти и други лица с интереси в областта на иновациите, развитието на науката и творчеството".
проф. дикн Румен Георгиев, СУ „Св. Климент Охридски"