Черна гора след Югославия: динамика на идентичностите

автор: София Захова
заглавие: Черна гора след Югославия: динамика на идентичностите
Подзаглавие:
година: 2013
ISBN: 978-954-326-193-2
Издател: Парадигма
цена: 16 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента „Черна гора след Югославия: динамика на идентичностите" обогатява тематично полето на българската наука, разглеждайки през призмата на теориите за етничността и национализма съвременните и все още протичащи процеси на формиране на национална държава в Черна гора. Изследването показва как на Балканите историята е не само и не толкова наука, а активен творец на национална идеология. За първи път на българския читател се представят нови етнографски материали за националните и етнически общности в Черна гора (черногорци, сърби, бошняци-мюсюлмани и цигански групи). Книгата може да бъде поставена сред авторитетните и изчерпателни изследвания за бивша Югославия.
Проф. дин Рачко Попов