Войводово - едно непознато чешко село в България

автор: Марек Якоубек
заглавие: Войводово - едно непознато чешко село в България
Подзаглавие:
година: 2013
ISBN: 978-954-326-191-8
Издател: Парадигма
цена: 14 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Тази книга е посветена на село Войводово. То е основано през 1900 г. в Северозападна България от двайсетина чешки семейства, напуснали по религиозни причини и поради недостиг на обработваема земя чешкото село Света Елена, намиращо се в румънски Банат. Независимо от военните конфликти, в които България участва през първите десетилетия на ХХ век, Войводово се радва на стопански разцвет и населението му значително се увеличава. Историята на чешкото заселване на Войводово и Белинци приключва в периодамежду 1948 и 1950 г. Тогава в рамките на следвоенните реемиграционни процеси, реализирани на базата на съответните междудържавни споразумения, повечето чешки жители на тези села (общо 200 семейства, т.е. около 700 души) се преселват в Чехословакия (и по-точно в няколко села и градчета в южна Моравия).