Обучението по религия

автор: Магдалена Легкоступ
заглавие: Обучението по религия
Подзаглавие: Диалог и инклузия
година: 2012
ISBN: 978-954-400-763-8
Издател: Фабер
цена: 25 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента В изследването се обосновава значението на педагогическото взаимодействие в обучението по религия в интерактивния контекст на диалог и инклузия. Подчертава се необходимостта от придобиване на ясна визия относно собствената религиозна или друга идентичност, както и от разбирането на другите, разширяването на хоризонта и развитието на личния потенциал в един разнообразен и бързо променящ се свят. Разбирането на понятията „култура", „идентичност", „диалог" и „инклузия", които са основни за европейския контекст на религиозното образование, в настоящото изследване е изцяло динамично, а не нещо статично и неподвижно - това са процеси в постоянно движение.