Корпоративните финанси на формиращите се пазари

автор: сборник
заглавие: Корпоративните финанси на формиращите се пазари
Подзаглавие: Изследвания и практики
година: 2012
ISBN: 978-954-535-739-8
Издател: НБУ
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Сред основните теми, представени в сборника, са: бизнес оценяването в България, таргетирането на инфлацията при включването на България към Еврозоната, взаимовръзката между основни стойностни измерители на ефективността, валутният риск, оценката на обикновени акции на капиталовите пазари. В сборника се включени и чуждестранни преподаватели с изследвания в областта на финансовите иновации.