Глобалната криза и България - социално-икономически и демографски проблеми и хуманитарни аспекти

автор: сборник
заглавие: Глобалната криза и България - социално-икономически и демографски проблеми и хуманитарни аспекти
Подзаглавие:
година: 2012
ISBN: 978-954-9865-14-1
Издател: Фондация „Човещина"
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Книгата включва доклади, изнесени на научно-теоретическа конференция, посветена на тема "Глобалната криза и България - социално-икономически и демографски проблеми и хуманитарни аспекти", състояла се на 12.1.2012 г. в София