Мистерията на българските гласове

автор: Дора Христова
заглавие: Мистерията на българските гласове
Подзаглавие: феномен и вокален ансамбъл
година: 2007
ISBN: 978-954-798-027-3
Издател: Бул Корени
цена: 8 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента „Мистерия на българските гласове" добива славата на световно музикално явление. В много страни и особено в Европа и Америка възникват народни хорове, които запяват песните от типа „Мистерия на българските гласове"...
Настоящата книга е написана от доцент д-р Дора Христова, която дирижира народния хор „Мистерия на българските гласове " повече от 23 години. Написана е високо професионално, с голяма любов и отговорност. Проследен е дълголетният живот на движението „Мистерия на българските гласове ", даден е отговор на най-съществените въпроси, свързани с неговото зараждане, развитие и достигане на световно признание.