Византийски оръжия

автор: Таксиархис Г. Колиас
заглавие: Византийски оръжия
Подзаглавие: Принос към византийското оръжейно изкуство (от неговото начало / края на IV в. - до латинското нашествие /1204 г.)
година: 2012
ISBN: 978-954-427-968-4
Издател: Абагар
цена: 20 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Способността на Византийската империя да нагажда военното си дело към нови изисквания, както и междинното й положение между Изтока и Запада са причина да не може да се сложи ясна разделителна линия между отделните типове византийски оръжия. Голямата териториална експанзия, както и многонационалният й характер са станали причина за паралелната употреба на различни типове оръжия. Тази тенденция се засилила и заради наемниците във византийската армия, част от които воювали със собствените си оръжия.
Ударното ядро на византийската армия била кавалерията. Тя била най-добре въоръжената войскова част и при описания на битки най-често излиза на преден план.