Средновековна китайска литература

автор: Бора Беливанова - съставителство
заглавие: Средновековна китайска литература
Подзаглавие: Христоматия, първа част
година: 2012
ISBN: 978-954-524-813-9
Издател: УИ "Св. св. Кирил и Методий"
цена: 30 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента ЮЕФУ (императорска институция за събиране и писане на песни, събрните песни също се наричат така)

ПЕСЕН ЗА ПОБЕЛЯЛАТА ГЛАВА

(Чувството е) белоснежно като планински сняг,
бяло-чисто сякаш луна сред облаци.
Чувам, че Вие имате две души,
затова скъсвам всякакви връзки помежду ни.
Днес пиене на гощавка до насита,
а утре, около дворцовия канал - край на всичко.
Бавно ще бродя по брега на канала,
водите си текат всяка в своя посока.
Печален ромон и плисък.
Омъжени, женени — не трябва да ронят сълзи.
Щеше ми се да има у Вас едно единствено чувство,
и до побелели глави да не се разделяме.


ПОЯ КОНЯ КРАЙ ВЕЛИКАТА СТЕНА

Зеленеят, зеленеят покрай реката тревите,
нижат се, нижат се мисли за оня, потеглил на далечен път,
невъобразимо далечен път.
Нощем го сънувам (оня, потеглил на далечен път),
сънувам го близо до мене.
Сепвам се — а той е там надалеч,
надалеч, в непознати земи.
Въртя се в леглото, но сънят вече го няма.
Вятърът преминава през сухата черница и разбирам:
в небесата духа вятър.
Морските води разбират студа на сезоните.
Връщат се хора у дома, всеки с обичта към своите близки,
кой ли би искал и дума да ти каже!
Върна се веднъж човек от далечни земи, остави ми два шарана.
О, решавам да готвя шарани,
а помежду им - вест върху коприна.
Коленича почтително да прочета написаното,
и какво пише там?
В началото - повечко да ям,
а после — да не го забравям.