Право на Европейския съюз

автор: Орлин Борисов
заглавие: Право на Европейския съюз
Подзаглавие:
година: 2010
ISBN: 978-954-893-307-0
Издател: Нова звезда
цена: 25 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента След влизането в сила на Договора от Ница на 1 февруари 2003 г. действащите норми на правото на ЕС бяха частично заменени и допълнени, което наложи преработването (изменението и допълнението) и актуализирането на този учебник.
С оглед на разширяването на ЕС през 2004 г. с 10 нови държави, а през 2007 г. с още две (Р България и Румъния), съгласно договора от Ница се предвижда увеличаването на броя на членовете на институциите и фиксиране на техния окончателен брой, както и броят на местата на всяка от 27-те държави (включително и за Република България) в отделните органи.
На 18 юни 2004 г. лидерите на държавите членки на ЕС се споразумяха относно приемането на първата конституция в историята на ЕС. Тя бе подписана в Рим на 29 октомври 2004 г, но не влезе в сила, тъй като не бе ратифицирана от Франция и Холандия.
На 15 декември 2007 г. бе подписан Лисабонския договор (в сила от 01/01/2010 г.), заместващ Конституцията в качество на компромис.
С този акт държавите членки направиха необходимата крачка към разширяване и на интеграция на ЕС, и внасянето на изменения в правото на ЕС.
Правото на ЕС е най-важното средство, уреждащо интеграционните про-. цеси в рамките на трите стълба на ЕС. То се основава на общопризнатите принципи  и  норми,  гарантиращи  унифицираното  му  приложение  както  в рамките на ЕС, така и в държавите членки на ЕС.