Постмодернизъм. Българският случай

автор: Галя Симеонова - Конах
заглавие: Постмодернизъм. Българският случай
Подзаглавие: Наблюдения върху художествената проза през XX и XXI век
година: 2011
ISBN: 978-954-411-177-9
Издател: Изток-Запад
цена: 14 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Като изяснява внимателно понятия като „модернизъм", „авангардизъм", „поставангард", „постмодернизъм", „култура на изчерпването", авторката разглежда авангардните трансформации на българската проза от Чавдар Мутафов през Йордан Радичков до Георги Господинов, Емил Андреев, Алек Попов, Емилия Дворянова и други съвременни автори, обглеждайки и проблеми като „гибелта на буколическа България", митизираните наративи, магическия реализъм, метаморфозите на идеите за „родното", „женското писане", „корените" на днешния български постмодернизъм и други. Книгата на Галя Симеонова-Конах е сериозен принос и в съвременния дебат за постмодерпизма, и като открояване на новите художествени тенденции в днешната българска литература.
Проф. дфн Светлозар Игов