Самоковският препис на „История славянобългарска"

автор: Иван Ненов
заглавие: Самоковският препис на „История славянобългарска"
Подзаглавие: Размисли и факти
година: 2011
ISBN: 978-954-8772-24-2
Издател: ЗОВ
цена: 7 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Иван Ненов синтезира различни изследователски  подходи:  биографичен, социологически, народоведски, психографски. Изградена върху триединството национална съдба, национален характер, национална литература, книгата акцентира върху обществената и историческата обусловепоет на художественото слово. В нея ясно личи мпогостранността на научните интереси на Иван Ненов, съчетаващ академичността със стремежа към откривателство и смелостта да извежда нови хипотези, без да се притеснява от авторитети и утвърдени в културната ни история мнения.