Енциклопедия страните по света и техните знамена

автор: Кимо Килюнен
заглавие: Енциклопедия страните по света и техните знамена
Подзаглавие:
година:
ISBN: 978-954-528-775-6
Издател: "Труд"
цена: 29 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Тази книга е обновено издание, в което е отразено най-новото политическо развитие на света. В някои страни са променени и държавните символи.
Новото издание е допълнено така, че в статията за всяка страна са представени всички флагове, използвани през периода на независимото й съществуване. Има сведения и за знамената на повечето полунезависими или бунтуващи се области и така се добиват завършена представа за историята на флаговете на държавите по света ивсеобхватен поглед върху политическата им история. Страните по света и техните флагове е оригинална книга, която разглежда едновременно историята на развитието на държавите успоредно с техните флагове.