Пет ракурса на съвременната скандинавска етика

автор: Силвия Серафимова
заглавие: Пет ракурса на съвременната скандинавска етика
Подзаглавие: От рецепцията на Киркегоровия "страх от спонтанността" до появата на Сократ в глобалното село
година: 2011
ISBN: 978-954-400-592-4
Издател: Фабер
цена: 8 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Направен опит да се детерминира интелектуалният контекст, както и интер(интра)дисциплинарните взаимовръзки, допринасящи за комплексното проясняване на генеалогията на съвременната скандинавска етика. Важна предпоставка за осмислянето на въпросната рецепция като социокултурен феномен е наблюдението, че все повече мислители от нордския ареал правят изследвания в сферата на социалните науки на английски език с цел популяризация на теориите в по-широк мащаб.