Херменевтика на Стария завет

автор: Николай Шиваров
заглавие: Херменевтика на Стария завет
Подзаглавие:
година: 2009
ISBN: 954-649-299-X
Издател: НБУ
цена: 15 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Параграфите са пригодени преди всичко за студенти в бакалавърската степен. Отчетено е също, че не малко от читателите ще пристъпят към тази херменевтика без необходимата продължителна и задълбочена подготовка в областта на различни въвеждащи дисциплини (например библейска археология, библейска история, география и топография предимно в Ханаан, респективно в Палестина, староеврейски език и т.н.).


В момента книгата няма тираж!