Природни бедствия в България

автор: Ралица Берберова
заглавие: Природни бедствия в България
Подзаглавие: състояние и тенденции
година: 2012
ISBN: 978-954-535-699-5
Издател: НБУ
цена: 12 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Разгледани са системи за превенция от природни бедствия по света и е представен идеен модел на подобна система за територията на България. Обърнато е специално внимание на проблемите „природни бедствия - урбанизирани територии", „природни бедствия -права на човека" и „природни бедствия - национална сигурност".