Истории на историци

автор: Ваня Еленкова, Даниела Колева - съствителство
заглавие: Истории на историци
Подзаглавие: Биографични разкази - випуск `81
година: 2012
ISBN: 978-954-796-040-4
Издател: Полис
цена: 20 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента За първи път биографичният подход се прилага към общност, която може да бъде определена като поколенческа кохорта. Историите, събрани в тази книга, разговарят помежду си, взаимно се допълват, коригират, понякога оспорват, за да подредят колективната биография на едно професионално поколение. Това поколение, изглежда, е застигнато от древното китайско проклятие да живее в „интересни времена": формирано в късните десетилетия на социализма, преживяло и донякъде допринесло за последвалите социални промени. Колективното му животоописание осветлява по интересен начин връзките между личност и общност, биография и история, индивидуална и колективна памет.