Международен туризъм

автор: Соня Милева
заглавие: Международен туризъм
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978-954-323-924-5
Издател: Авангард Прима
цена: 12 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Настоящата монография има за цел да представи общи теоретични постановки, основани на конкретна фактология и данни за развитието на международния туризъм, които да разкрият значимостта на отрасъла като съвременно обществено явление. Изложението дава научно обяснение за пространствената организация на туризма и произтичащите процеси на трансформиране, които да позволят пълноценно осмисляне на съвременната практика и политика в развитието на международния туризъм. Направен е и обзор на състоянието и развитието на международния   туризъм   по   региони,   съгласно   делението   на Световната туристическа организация - Европа, Азия и Пасифик, Америка,  Африка и  Близкия Изток.  Като допълнителен текст са представени   особеностите   на   водещите   дестинации   от   тези региони.