ДНК поправка

автор: Стоят Чакъров, Георги Русев
заглавие: ДНК поправка
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978-954-322-457-9
Издател: АИ "Марин Дринов"
цена: 14 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Настоящата монография разглежда основните механизми, чрез които живите клетки се справят с непрекъснатата атака на увреждащите ДНК физични и химични агенти, за да осигурят живота и здравето на организма. От момента на раждането във всяка човешка клетка възникват и напълно успешно се поправят над десет хиляди увреждания на ден. Както се вижда, в крайна сметка машината за поправка на ДНК успява да се справи с вредите, които нанасяме с индустриалното замърсяване на околната среда, с целодневното лежане на плажа, с тютюнопушенето, затлъстяването, приема на някои храни и лекарства, и пр. Съвременната наука и медицина са единодушни, че значителна част от т.нар. социално значими заболявания и състояния (метаболитен синдром, диабет тип II, атеросклероза) са асоциирани с полиморфни алелни варианти на гените, чиито продукти участват в поправката на ДНК.