България и номадите до началото на XI век

автор: Христо Димитров
заглавие: България и номадите до началото на XI век
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978-954-91983-6-1
Издател: Българско историческо наследство
цена: 25 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента В увода се засягат проблемите на номадизма и степените на неговото развитие и изживяване в прабългарското общество. В първа глава се посочва мястото на прабългарите в хунската номадска империя, след което се проследяват отношенията между прабългарите и аварите, а впоследствие - между Дунавска България и Аварския каганат до началото на IX в. Във втора глава се определя ролята на прабългарите в Тюркютския каганат, като се обръща особено внимание върху отношенията между прабългарите и хазарите, а след това и на тези между българската държава и Хазарския каганат до първите две десетилетия на IX в. Трета глава разглежда връзките между България и маджарите в две части: първата обхваща периода 836-896 г., а втората - първата четвърт на X в. Последната четвърта глава засяга контактите между българите и печенезите от края на IX в. до самия край на Първото българско царство - през 1018/19 г. В заключението се очертават основните изводи за отношенията между България и номадите през Ранното средновековие, както и някои специфични черти на българската дипломация през този период.