Смисълът на нациите

автор: Пиер Манан
заглавие: Смисълът на нациите
Подзаглавие: Размисли за демокрацията в Европа
година: 2011
ISBN: 978-954-07-3231-2
Издател: УИ „СВ. Климент Охридски"
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Политическата теория активно се включва в дебата за историята, настоящето и бъдещето на националната държава. Тези проблеми са предмет на изследване в най-новите трудове на влиятелния френски политически мислител Пиер Манан (р. 1949), ключова фигура в съвременната френска политическа философия, един от учредителите и редовните сътрудници на en. Commentaire, преподавател във висшата школа по социални науки и в Центъра по политически изследвания „Раймон Арон".