Финансиране на външнотърговските сделки

автор: Светослав Масларов, Десислава Тошева-Георгиева
заглавие: Финансиране на външнотърговските сделки
Подзаглавие:
година: 2007
ISBN: 978-954-535-475-5
Издател: НБУ
цена: 16 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента В изданието са очертани съвременните особености и тенденции в еволюцията на глобалния валутен пазар и на валутната политика. Книгата може да се използва в различните форми и формати на обучение в областта на международните финанси и на фирменото управление.