Стратегически мениджмънт

автор: Ангел Доралийски
заглавие: Стратегически мениджмънт
Подзаглавие:
година: 2008
ISBN: 954-535-169-9
Издател: НБУ
цена: 12 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Известно е, че стратегическият мениджмънт заема изключително важно място в съвременната управленска теория и практика. Това определя и необходимостта от съответна учебна дисциплина, която да запознае студентите с неговата същност, съдържание и възможности за приложение.
Изучаването на такава дисциплина ще даде възможност на студентите както да повишават своята теоретическа подготовка в обласиа на управлението, така и да се запознаят с конкретни методи, които да прилагат в реалната практика.
В учебника се разглеждат въпроси на теорията и практиката на съвременния стратегически мениджмънт. Ограниченият обем не дава възможност всички те да бъдат анализирани обширно и подробно, но това едва ли е толкова наложително. По-важното (и това е целта на учебника) е студентите да могат да се запознаят с основните и най-съществени характеристики на стратегическия мениджмънт, неговото съдържание и възможностите, които той дава на съвременния ръководител.
Структурата на учебника е построена така, че да обхване в достатъчна степен главните аспекти на разглеждането на стратегическия мениджмънт. При излагането на материала авторът се е съобразявал и с обстоятелството, че студентите са изучавали вече дисциплината "Основи на стопанското управление" и имат необходимата базова управленска подготовка, която да им помогне при усвояването на материала.