Нелинейност и невропластичност в психиатрията

автор: Георги Попов, Антон Тончев
заглавие: Нелинейност и невропластичност в психиатрията
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978-954-449-531-2
Издател: Стено
цена: 12 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Понятията за нелинейност и невропластичност са ключови в развитието на идеите. Текстовете са адресирани преди всичко към клиницистите психиатри и невролози, но ще представляват интерес и за студенти, специализанти и докторанти, както и за изследователи в областта на невронауките.