Власт и история в средновековна България VII-XIV век

автор: Миляна Каймакамова
заглавие: Власт и история в средновековна България VII-XIV век
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978-954-326-148-2
Издател: Парадигма
цена: 22 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Целта на изследването е да създаде конкретна представа за взаимовръзката власт-история в средновековна България (VII-XIV в.) в две основни направления: интересът на владетелите към историята и нейното участие в пропагандата на владетелската власт, от една страна, и от друга - развитието на историко-летописното творчество.