Невробиологични основи на човешкото поведение

автор: Боряна Пирьова
заглавие: Невробиологични основи на човешкото поведение
Подзаглавие:
година: 2011
ISBN: 978-954-535-646-9
Издател: НБУ
цена: 21 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Книгата "Невробиологични основи на човешкото поведение" е опит да се представят резултати от съвременни изследователски методи в психологията, като например тези от радиобиологията, мозъчното изобразяване и бурно развиващата се неврогенетика. Задачата, която авторката си поставя е да представи в разбираем вид съвременни познания за невробиологичните основи на човешкото поведение. Понятията от тази книга ще приближат читателите до разбирането за мозъчните процеси, които стоят в основата на човешкото поведение.