Френска граматика

автор: Николай Михов
заглавие: Френска граматика
Подзаглавие:
година: 2008
ISBN: 978-954-02-0309-6
Издател: Наука и изкуство
цена: 16 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Граматиката е написана на български език и отчита неговата специфика. Тя е богато онагледена с подходящи примери, повечето от които са кратки и отразяват всекидневното общуване. Читателят ще намери множество правила и таблици, които представят в сбита форма приликите и различията между френския и българския език и имат ясно изразена практическа насоченост. За по-голяма яснота илюстративният материал е преведен.