Социални идентичности и психично благополучие

автор: Зорница Ганева
заглавие: Социални идентичности и психично благополучие
Подзаглавие:
година: 2010
ISBN: 978-954-90789-9-2
Издател: Валдекс
цена: 11 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Изследването в настоящата книга, е съсредоточено главно върху националната, етническата и религиозната идентичност, известно внимание е отделено също така и на други идентичности, включително половата, локалната и европейската идентичност.