В търсене на българското

автор: Стефан Дечев, съставител и научен редактор
заглавие: В търсене на българското
Подзаглавие: мрежи на национална интимност XIX-XXI век
година: 2010
ISBN: 978-954-8594-21-9
Издател: ИИИ
цена: 25 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Отделните изследвания убедително показват как тези символи са били всъщност изнамерени в заварената традиционна (но не непременно „българска ") народна култура, а много често и в османското наследство, и след това преосмислени и дораз-работени с усилията на професионалисти в различни области — поети, книжовници, художници, професионални музиколози, архитекти, готвачи и пр. Виждаме как тези изкусни и донякъде изкуствени творения постепенно са били възприети като неразделна част от мисленето ни за „българското", „нашето" и „родното".