История на Чехия

автор: Ян Рихлик, Владимир Пенчев
заглавие: История на Чехия
Подзаглавие:
година: 2010
ISBN: 978-954-326-128-4
Издател: Не е налична в момента
цена: 45 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Настоящият труд се базира преди всичко на сериозните чешки изследвания от ХХ век, и най-вече – на излизащата днес „Голяма история на земите на Чешката корона“ (Velké dějiny zemí koruny české). Позовава се също на недовършения „Преглед на чехословашката история“ от 60-те и 70-те години на ХХ век, както и на първите две части на „Чехословашко родинознание“ (Československá vlastivěda). Използваната литература е посочена в приложение. При написването на историята на ХХ век авторът се позовава и на собствени архивни изследвания. Прегледът на културната история на чешките земи представлява самостоятелна част от книгата, дело на Владимир Пенчев.
http://paradigma.bg/book/545-istoriya-na-chehiya