Трудово право

автор: Красимира Средкова
заглавие: Трудово право
Подзаглавие: Обща част
година: 2010
ISBN: 978-954-07-3008-0
Издател: УИ „Св. Климент Охридски"
цена: 7 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Този подход е обусловен от краткия период от време, в който трябваше да бъде подготвен курсът, а и от относителната обособеност на отделните части. Той позволява и отчитане на препоръките по всеки предходен в подготовката на следващите томове.
Курсът е съобразен с учебната програма по трудово право в Софийския университет „Св. Климент Охридски", със законодателството и съдебната практика към 7 септември 2009 г.
Кр. Средкова