Трудовите отношения в преход

автор: Ханс Морел, редактор
заглавие: Трудовите отношения в преход
Подзаглавие:
година: 2007
ISBN: 954-07-2017-6
Издател: УИ „Св. Климент Охридски"
цена: 10 лв.
Транспортните разходи са за сметка на клиента Трудовите отношения принадлежат към обществените явления и третират връзките между работодателите, работниците, включително техните организации, и правителството. Отношенията са важни за мястото на труда в производството и в обществото. За да се преодолеят икономически депресии или да се намерят решения на трудови конфликти, или за функционирането на пазара на труда например, е необходимо сътрудничество между труда и капитала. Отношенията са изключително сложни и имат множество характеристики. Те могат да бъдат индивидуални или колективни, хармонични, сътрудничещи си или конфликтни, силно регулирани или по-доброволни. Те се появяват на различни нива като предприятие, бранш или национална икономика. В рамките на отношенията могат да се разграничат отделни субекти като организация и стратегия на включените страни, конфликти, колективно договаряне/преговори, участие на работниците в управлението, работнически съвети, въпроси на професионалната подготовка, стилове на управление и т.н. Обществата имат нужда от анализи на трудовите отношения и предложения за практическата политика, възникващи от тях. Това е особено вярно за страните, претърпяващи фундаментални промени в Централна и Източна Европа, но и за държавите, които трябва да се адаптират към променящите се икономики като например Западна Европа. Затова изследването на трудовите отношения е и ще бъде необходимо.